ПАМ’ЯТЬ ТА ЗАБУТТЯ

   Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα /
Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

   Двадцять восьмий випуск збірки «Докса» продовжує традицію друку наукових розвідок щодо дослідження різних проявів меморації у людському бутті, його самосвідомості, у сіспільному та культурному житті. Він є продовженням попереднього випуску, але презентує не тільки результати
оригінальних досліджень феномену пам’яті та різні виміри його існування та презентації, а також зосередчений на аналізі такого цікавого аспекту меморації як забуття.

   Розділ 1 «Пам’ять та забуття: наукова рефлексія» об’єднує статті, в яких акцентовані моменти, що пов’язані з різними науковими позиціями щодо тематизації феномену забуття. Зокрема, надаються грунтовні розвідки досліджень формування хибних спогадів, ролі забуття у побудові наукових
міфів, аналізу феномену забутих сліва у пізнанні. Також аналізується роль меморації та пошуків ідентичності для епістемології та методології науки.

   В розділі 2 «Пам’ять та забуття у культурі» розглядається низка питань, що пов’язані з деякими аспектами вивчення різних проявів такого феномену як забуття в суспільному та культурному житті. Він об’єднує статті, в яких акцентовані різні моменти актуальних звернень до теми пам’яті у сучасних
соціальних, політичних, релігійних практиках. Також в розділі розглядаються пошуки ідентичності та війни різних моделей історічної та культурної пам’яти у сучасній урбаністиці.

   Розділ 3 присвячено дослідженню теми пам’яті та ідентічності в мистецтві. Особливу увагу приділено феномену змін ідентичності, самоідентифікації та ерозії пам’яті та ідентичності як теми у
мистецтвознавстві та у творчості Данте, Достоєвського, Пауля Верхувена, Вольфганга Амадея Моцарта та інш.

   В розділі 4 ми презентуємо статтю лауреата всеукраїнського конкурсу молодих дослідників з філософії та гуманітаристики пам’яті Неллі Іванової- Георгієвської (конкурса 2016 року) К. Дяблової. Ця стаття присвячена герменевтичному аналізу різних творів давньоруського церковного співу.

   Вже традіційний для нашого видання 5 розділ “Інтелектуальні біографічні ремарки” містить другу частину великого інтерв’ю Олексія Роджеро, що присвячено меморіям щодо розвітку філософської думки у Радянському Союзі на протязі 60-70-х років (перша частина цього змістовного та цікавого тексту була надрукована у попередньому випуску).

   Редакційна колегія й автори запрошують читачів до діалогу і роздумів про природу феноменів памяті, забуття та ідентичності та їх артикуляції у сучасному науковому, соціальному та художньому просторі.

Редакційна колегія

Зміст 

 

Інформація про збірник 2
Відомості про авторів 5

 

Розділ 1. ПАМ’ЯТЬ ТА ЗАБУТТЯ: НАУКОВА РЕФЛЕКСІЯ

Бакаєв М. , Пугач А. , Пугач В.
Формування хибних спогадів як стратегія пам’яті
8
Богатая Л.
Об идентичности и эпистемическом преодолении
20
Афанасьев А., Василенко И.
История: память и наука (методологический аспект)
33
Бородіна Н.
Феномен забуття як основний фактор побудови наукових міфів
45
Иванова Е.
«На кончике языка»: феномен забытых слов
56

 

Розділ 2. ПАМ’ЯТЬ ТА ЗАБУТТЯ У КУЛЬТУРІ

Сумченко І.
«Забування» та «забуття» як феномени культури
65
Куценко В.
Память смертная как основа аскетического подвига
75
Янушевич І., Цехоцька О.
Ніцшеанство та проблеми сучасної моралі
84
Гуржи В.
«Русский мир» как религиозная артикуляция русской идеи в глобальную эпоху. Риски для Украины
91
Тихомірова Ф.
Пам’ять та забуття у просторі міста
103

 

Розділ 3. ПАМ’ЯТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ У МИСТЕЦТВІ

Барановская О.
Идентификация и интерпретация в искусствоведческом дискурсе
116
Филоненко А.
Милость и зависть: Данте отвечает Рене Жирару
124
Chang J.
Dostoevsky’s non-coincident self: the subject of judgment in The Brothers Karamazov
139
Райхерт К.
Total recall Пауля Верхувена: память, идентичность и эрозия реальности
157
Левченко В.
В поисках себя: о характерных признаках оперного наследия В. А. Моцарта
173

 

Розділ 4. ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ ПАМ’ЯТІ НЕЛЛЛІ ІВАНОВОЇ- ГЕОРГІЄВСЬКОЇ

Дяблова К.
Герменевтические аспекты исследования древнерусского церковного пения (на примере песнопений двунадесятого праздника Преображения Господня)
184

 

Розділ 5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ БІОГРАФІЧНІ РЕМАРКИ

Роджеро А.
Из истории советской философии 60–70-х годов (часть 2)
202