ПАМ’ЯТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ

  Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

  Двадцять сьомий випуск збірки «Докса» присвячено пам’яті засновниці нашого видання – Неллі Іванової-Георгієвської. Він презентує результати оригінальних досліджень феномену пам’яті та різні виміри його існування та презентації.

  В розділі 1 «Сходами пам’яті» розглядаються діалогічні можливості поетичного слова, виявляється специфіка взаємодії поцейбічного і потойбічного світів і особливості діалогу з потойбічним співрозмовником.

  Другий розділ «Механізми ідентифікації та стратегії пам’яті» об’єднує статті, в яких акцентовані моменти меморації в різних царинах історичної науки та соціального життя. Зокрема, надаються грунтовні розвідки щодо дослідження методології історії, історіографії, репрезентації історічної пам’яті, національної ідентичності, створення сучасних мифів та інш. Також в розділі досліджено місто політичного вчення Арістотеля щодо розуміння сучасних механізмів самоідентифікації.

  В розділі 3 «Пам’ять у релігійнії культурі» розглядається низка питань, пов’язаних з деякими аспектами вивчення різних феноменів релігійного життя, зокрема юродства, ієротопії, церковного співу та інш. Автори статей вдаються до аналізу, по-перше, меморації з точки зору історії релігії – від античності до сучасності, по-друге, розробці деяких базових концептів релігієзнавства та філософії релігії.

  Розділ 4 «Соціальна пам’ять» об’єднує статті, в яких акцентовані різні моменти актуальних звернень до теми пам’яті в сучасних соціальних практиках. Пошуки ідентичності та сучасні війни різних моделей історічної та культурної пам’яти є головним предметом досліджень авторів статтей цього розділу.

  Розділ 5 присвячено дослідженню місця теми пам’яті та ідентічності в мистецтві. Особливу увагу приділено феномену отримання, утримання та змін ідентичності як теми у творчості В. Шекспіра, М. Пруста, Ф. Діка, у поетичних жанрах.

  В розділі 6 ми публікуємо статті двох лауреатів всеукраїнського конкурсу молодих дослідників з філософії та гуманітаристиці пам’яті Неллі Іванової-Георгієвської (конкурса 2016 року). Ці статті присвячені різним аспектам такого важливого для нас напрямку сучасного пізнання як феноменології.

  Сьомий, вже традіційний для нашого видання, розділ “Інтелектуальні біографічні ремарки” містить першу частину великого інтерв’ю Олексія Роджеро, присвячений його меморіям щодо розвітку філософської думки у Радянському Союзі на протязі 60-70-х років.

  У розділі «Наукове життя» мы публікуємо огляд конференції “Час і безсмертя”, також присвячоної пам’яті Неллі Іванової-Георгієвської.
  Редакційна колегія й автори запрошують читачів до діалогу і роздумів про природу феноменів памяті та ідентичності та їх артикуляції у сучасному соціальному та художньому житті.

Редакційна колегія

 

 Зміст

 

Інформація про збірник 4
Відомості про авторів 6

 

Розділ 1. СХОДАМИ ПАМ’ЯТІ

Соболевская Е.
Пути диалога, или Преодоление смерти словом
9

 

Розділ 2. МЕХАНІЗМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА СТРАТЕГІЇ ПАМ’ЯТІ

Савченко С.
Историография как форма ложных воспоминаний
31
Лазука К.
Проблема минулого та майбутнього в сучасної історичної свідомості
44
Кожем’якіна О.
Культура довіри як репрезентація соціальної пам’яті
57
Стьопін А.
Менталітет українського народу як основа його національної ідентичності
69
Загурская М.
«Заветы отцов» в «Афинской политии» и в «Политике» Аристотеля: опыт интерпретации в контексте memory studies
82

 

Розділ 3. ПАМЯТЬ У РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРІ

Петриковская Е.
Юродский смех как проявление богохульства: опыт проблематизации
92
Шевчук Е.
Иеротопия как предмет культурологического анализа
108
Беник Д.
Истоки христианской проповеди в северном Причерноморьи
116
Маркова Т.
Проблема возврата к традиционному церковному пению в современном обществе
124

 

Розділ 4. СОЦІАЛЬНА ПАМЯТЬ

Каменских А.
«Византия после Византии», или образ второго Рима сквозь призму третьего
134
Золотарёва Е.
Скрытые смыслы современных масок
148
Тихомірова Ф.
Ідентичність одеситів та образ міста у міждисциплінарних дослідженнях
164
Довгополова О.
Одесский миф в «предприятиях памяти»
180
Barinova Y.
«Babi Yar» in contemporary memory politics: philosophical and theoretical aspects
198
Ерёменко А.
Феномены искажённой идентичности и искажённой памяти в контексте современного конфликта в Донбассе
207

 

Розділ 5. ПАМЯТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ У МИСТЕЦТВІ

Кришевская Л.
В поисках топологии Я. По следам концепции Мамардашвили
215
Королькова О.
«Что в имени тебе моем?»: идентификация героя в поэтических жанрах
223
Колесник Е.
Проблемы идентичности в «Короле Лире» У. Шекспира
233
Райхерт К.
Подделка воспоминаний, личности и реальности в рассказе Филипа К. Дика “We can remember it for you wholesale”
240

 

Розділ 7. ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ ПАМ’ЯТІ НЕЛЛІ ІВАНОВОЇ-ГЕОРГІЄВСЬКОЇ

Савинська І.
Едіт Штайн в ґеттінґенському колі феноменологів
252
Пронін І.
Феноменологічна розмітка і топографія категорії «Ніщо» у фундаментальній онтології М. Гайдеґґера
267

 

Розділ 8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ БІОГРАФІЧНІ РЕМАРКИ

Роджеро А.
Из истории советской философии 60–70-х годов (часть 1)
277

 

Розділ 9. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Голубович І., Кирилюк О.
Час і безсмертя (пам’яті Неллі Адольфівни Іванової-Георгієвської)
302