Людина на межі смішного і серйозного

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 7 є черговим з щорічних видань, що присвячені проблемам сміху. Як і раніше, в цьому збірнику представлені різноманітні напрями дослідження сміхового виміру людського існування і мислення. Характерним для випуску цього року є увага до перебування людини саме на межі між смішним і несмішним, що дозволила засвідчити, що сміх часто виявляє свій дуже серйозний характер.

Розділ 1 “Межі смішного в бутті та пізнанні людини” розглядає різні буттєві та пізнавальні ситуації, що викликають до життя сміх і формують різне до нього ставлення: це й життя філософів, й кохання, й відношення панування, й християнський контекст, й циркове видовище, й текстова реальність – з чого стають очевидними, по-перше, невід’ємність сміхових елементів від усіх сфер людського життя, бо сміх – це обов’язковий поверхневий ефект та смислова межа об’єктивації, а по-друге, неможливість однозначно визначити природу сміху, бо в дійсності існує не сміх, а сміхи.

В розділі 2 “Форми сміху в мистецтві” представлені матеріали дослідження існування багатоманітних варіантів комічного в різних видах мистецтва від ранніх фольклорних форм до найсучасніших мистецьких досягнень.

Розділ 3 “Сміх і соціум” містить в собі низку статей, що аналізують дію сміху в різних вимірах соціального буття людини. Частина з статей розглядає різні аспекти сміхової культури на матеріалі сучасних подій в нашій країні, доводячи актуальність проблематики сміху і спроможність людини через вивчення її сміхової поведінки відкрити важливі підстави не тільки індивідуального пізнання й існування, а й соціального буття суспільства.

Редакційна колегія

 

Зміст   

Інформація про збірник 2
Відомості про авторів 4

Розділ 1. МЕЖІ СМІШНОГО В БУТТІ ТА ПІЗНАННІЛЮДИНИ

 

Афанасьев А.
Смех как объект гуманитарного знания

7

 

Мухутдинов О.
О смешном и серьезном в жизни и философии Диогена из Синопа

17

 

Малышкин Е. 
О сатирах, козлах и уникальности

25

 

Окороков В.
«Эдип» и пространство смыслов (смех как смысловая граница объективации)

31

 

Помогаев Н. 
Защитная функция смеха (феноменологическое рассмотрение)

42

 

Пролеєв С.
Сміх і панування

51

 

Кирилюк О. 
Про одну кумедну телевізійну заставку, або чому Христос ніколи не сміявся
(реконструкція мета тексту Гегель – Кожев – Батай)

59

 

Голозубов А.
Францисканское отношение к радости, смеху и глупости в контексте дальнейшего развития западной христианской мысли

72

 

Одоховська І. 
Усмішка (сміх) як оцінка і емоційна складова кохання

84

 

Иванова-Георгиевская Н. 
Клоун в цирковом представлении, или смешно ли смешное?

94

 

Голубович И. 
«Книга смеха и забвения» (вариации на тему Милана Кундеры)

104

Розділ 2. ФОРМИ СМІХУ В МИСТЕЦТВІ

 

Скіданова В.
Гумор у фольклорній творчості українського народу

111

 

Кашуба М. 
Українська жартівлива народна пісня в контексті ґендерного аналізу культури

119

 

Грібкова Ю. 
Сатира та іронія в творчості Тараса Шевченка

125

 

Бактыбаева А. 
Комическое в творчестве сал-серэ

138

 

Налбантова Е.
Реалистическое повествование как пародия на героический эпос (наблюдения над
повестью Любена Каравелова «Мамин ребеночек»)

145

 

Маркова М.
Комическая новелла Н. А. Тэффи: особенности сюжета и композиции

153

 

Панков А.
Манихейство и смех в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

162

 

Колесник О.
Пара-толкінізм і пародія: доведення до абсурду і “виведення з абсурду”

170

 

Миропольска Є.
Комічні філософеми абсурду в мистецтві театру

181

 

Ткаченко Р. 
Концепция театральности и жанр пародии в «кривом зеркале» Н. Н. Евреинова

188

 

Казаневский В.
Искусство карикатуры в странах СНГ

196

Розділ 3. СМІХ І СОЦІУМ

 

Михайлюк А. 
Карнавал и революция

211

 

Золотарева Е.
Одесский карнавал в русле современных тенденций карнавального движения

221

 

Высоцкий А. 
Ирония истории и легитимационная политика

232

 

Панкова Л.
Анекдот: особенности формы и сюжетной композиции

242

 

К. О. Дымский. 
Анекдот от Рабиновича в системном измерении

250

 Наукове видання