ГУМАНІТАРНИЙ ДИСКУРС: ДИСЦІПЛІНАРНІСТЬ, МІЖДИСЦІПЛІНАРНІСТЬ, ТРАНСДИСЦІПЛІНАРНІСТЬ

    Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα /Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

   Двадцять шостий випуск збірки «Докса» продовжує започатковану його авторами традицію вивчення природи гуманітарного знання та його місця у культурі та социумі. Він презентує результати оригінальни досліджень феномену гуманітарного дискурса та різні виміри його
існування та презентації.

   В розділі 1 «Гуманітарний дискурс та дисціплінарність» розглядається низка питань, пов’язаних з деякими аспектами вивчення природи гуманітарного пізнання, зокрема етичними, політичними,аксіологічними та семіотичними. Автори статей вдаються до аналізу, по-перше, різних концепцій гуманітаристиці – від античності до сучасності, по-друге, різних варіантів дисціплінарної демаркаціїгуманітарного дискурсу, розробці таких базових понять як дискурс, дисціплінарність та трансдисціплінарність. Автори звертають увагу на те, що уточнення і поширення норм науковості та вузько-наукових методів та методологічних процедур сприятимуть підвищенню рівняпрофесіоналізма гуманітаріїв та ефективной їх участі в трансдисциплінарних дослідженнях.

   Другий розділ «Дисціплінарне розмаіття гуманітарного дискурсу» об’єднує статті, в яких акцентовані різні моменти дискурсівного в різних царинах науки, освіти та соціального життя. Зокрема, надаються грунтовні розвідки щодо дослідження екзистенціальної семіотики, створення сучасних мифів, интерперсонального психоанализу, соціальної реклами, сучасного религійного життя та інш. Також в розділі досліджується місто соціального знання та антикознавства в епоху трансдисциплінарності.

   Розділ 3 присвячено дослідженню місця гуманітарного дискурсі в мистецтві. Зокрема розглядаються феномен іммерсивності як актуальної особливості та механізму сучасних арт-практик. Також в розділі осмислюється Срібний вік як особливий культурно-історичний тип з притаманними йому принципами творчого життя, специфічним образом мисленням і способом буття особистості

   В розділі 4 «Переклади» ми публікуємо український переклад важливого для тематики збірки античного філософського тексту. Це сократичний діалог невідомого автора (так званого Псевдо-Платона) «Про справедливе», що люб’язно наданий його перекладачем Іллею Беєм.

   У розділі 5 «Поезії» мы публікуємо вірші Олени Соболевської, що мають єдину тематичну спрямованість – це подолання непроникних меж між світом живих та померлих, це діалог з поетами та мислителями у нескінченному просторі великого часу, у єдиному потоці культури життя.

   Редакційна колегія й автори запрошують читачів до діалогу і роздумів про природу гуманітарного знання, його властивості і дисциплінарну артикульованість у сучасних соціумі, науці та мистецтві.

Редакційна колегія

 

 Зміст

Інформація про збірник 3
Відомості про авторів 5

 

Розділ 1. ГУМАНІТАРНИЙ ДИСКУРС ТА ДИСЦІПЛІНАРНІСТЬ

Афанасьев А., Василенко И.
Трансдисциплинарность и профессионализм
8
Бородина Н.
Перспективы трансдциплинарности в применении частнонаучных методов
19
Райхерт К.
Гуманитаристика Чарльза Уильяма Морриса
27
Vak M.
Failure of morality
37
Михальчук И.
Космология Эмпедокла и ее социокультурный контекст
48
Кожем’якіна О.
Концептуалізація леґітимативної функції політичної довіри в сучасному гуманітарному дискурсі
59

 

Розділ 2. ДИСЦІПЛІНАРНЕ РОЗМАІТТЯ ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ

Тихомірова Ф.
Соціальне знання в епоху трансдисциплінарності
71
Мартынюк Э., Никитченко Е.
Исследование конвергентных процессов современной религиозной жизни
84
Кирилюк О.
Трансцисциплінарна імплементація універсально-культурної концепції екзистенціальної семіотики (огляд літератури)
93
Погонченкова Е.
Проблема философского антиковедения в контексте гуманитарного знания
114
Рибка Н.
Лінгвокреативна діяльність по створенню сучасних мифів
123
Янушевич И.
Английский язык как выразительное средство рефлексии в философском дискурсе
133
Романов А.
Трансдисциплинарные основаня интерперсонального психоанализа Г. С. Салливана
143
Тихомірова Ф., Тихоміров П.
Системна методологія як інструмент дослідження соціальної реклами
153

 

Розділ 3. ГУМАНІТАРНИЙ ДИСКУРС У ЦАРИНІ МИСТЕЦТВА

Соболевская Е.
Серебряный век как социально-историческая эпоха и культурно-исторический тип
161
Ковалева Н., Левченко В.
Иммерсивность как механизм создания новой художественной реальности
173

 

Розділ 4.ПЕРЕКЛАДИ

Псевдо-Платон.
Про справедливе (вступне слово, переклад з давньогрецької та коментарі Іллі Бєя)
185

 

Розділ 5. ПОЕЗІЇ

Соболевская Е.
Ощутить другость другого бытия
194