Герменевтика тексту та герменевтика долі

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса»
має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 24 «Герменевтика тексту та герменевтика долі» виходить з  нагоди 65-річного ювілею професора Олексія Роджеро. Автори і редакційна колегія висловлюють свою глибоку пошану і щиру любов до
Олексія Миколайовича. Своїм служінням філософії та гуманітаристиці він є прикладом для багатьох колег, студентів, друзів.

Цей випуск присвячений широкому колу герменевтичних проблем. Він презентує результати оригінальних досліджень з герменевтики, що виявляють аспекти: її функціовання - в філософії, культуроло-
гії, мистецтвознавтві тощо.

Перший розділ «Ювілей філософа та його кредо» відкриває принциповий для О. Роджеро текст «CODEX PHILOSOPHIAE», в якому автор дає свої інтерпретації філософії та її ролі у житті людини.
Стверджується, що вся філософська думка людства - це нескінченний текст трактату, який говорить про світ, Бога і людину. Такоже цій розділ містіть матеріали круглого столу, провідне місце в якому зайняла полеміка з
питань, що що були сформульовані паном професором. Ключовими з них стали питання щодо сутності герменевтики, її принципів, фундаментальних категорій, а саме: “текст”, “інтерпретація”, “розуміння”,
“сенс”.

В розділі 2 представлені статті колег Роджеро, що висвітлюють його тези, інтерпретуюючи їх як в академічній, так і в вільно-жартивлівій манері. Тут тлумачуються такі різні аспекти, як життя та смерть, підозра і довіра, розуміння та інтерпретація.

Третий розділ об’єднує статті з герменевтики та феноменології, в мяких акцентовані різні моменти цих предметних царин знання. Зокрема, надаються серйозні розвідки що до дослідження часу, простору, природи
наукового знання, інтерпретації різних епістомологічних, етичних та історичних аспектів, які пов’язани з феноменологією та герменевтикою.

В розділі 4 представлені цікаві спроби інтерпретації різних текстів в межах різноманітних контекстів. Тут витлумачуються твори художньої літератури, кіномистецтва, оперна вистава, навіть культурні коди вестіментарної моди, а також аналізуються феномени художнього твору і музикального мислення.

В розділі 5 містяться переклади важливих для тематики збірки філософських текстів. Це праця сучасного німецького філософа Гюнтера Фігаля «Життя як розуміння», що люб’язно надана її перекладачем, нашим мінським колегою Павлом Барковським, співпраця з яким вже стає приємною для нас традицією.

Також це частина ґрунтовної праці арабського філософа Абдурахмана Бадави «Квінтесенція нашої екзистенціальної концепції: екзистенціальний час» в перекладі Фареcа Нофала.

У розділі 6 надано рецензію на одне з останних видань, в якому йдеться про деякі аспекти історії Одеського (Новоросійського) університету. Розділ 7 “Наукове життя” містить інформацію про наукову
конференцію, присвячену історічній долі гуманітарного знання в час кардинальних соціальних змін.

Маємо сподівання, що наші читачі зможуть не тільки відчути «насолоду від текстів», а й усвідомити всі складності герменевтичного досвіту як синтезу смислу при створенні та інтерпретації тексту.

Редакційна колегія

 

Зміст

Інформація про збірник
2
Відомості про авторів
5

 

Розділ 1. ЮВІЛЕЙ ФІЛОСОФА ТА ЙОГО КРЕДО

Предисловие

8

Роджеро А. 
Codex philosophiae

9

Роджеро А.
Авторские вопросы к изучению «Кодекса философии»

12

Круглый стол по герменевтике

15

Роджеро А. 
«Восемь с половиной», или Майские тезисы для круглого стола по герменевтике, проводимого герменевтическим семинаром общества «Одесская гуманитарная традиция»

15

Роджеро А.
Вопросы для Круглого стола по герменевтике, проводимого герменевтическим семинаром общества «Одесская гуманитарная традиция»

16

Ответы на вопросы А. Н. Роджеро о герменевтике
(Барановская О., Левченко В., Пролеев С., Рабокоровка А.,
Райхерт К., Соболевская Е., Томашевская Ю., Шевцов С.)

18

 

Розділ 2. ДУМКА І ДОЛЯ: РЕФЛЕКСІЇ ТА ВАРІАЦІЇ

Голубович И. 
Герменевтика доверия и герменевтика подозрения

33

Соболевская Е. 
Жизнь героя и смерть автора

49

Рабокоровка А.
Понимание и интерпретация как фундаментальные концепты иконологии Э. Панофского

59

Шевцов С.
Homo dicens и homo scribens

71

Шип С. А.
Н. Роджеро: философ на корте. Научно- просветительский очерк атлетического любомудрия

81

 

Розділ 3. ГЕРМЕНЕВТИКА І ФЕНОМЕНОЛОГІЯ

Артёменко Н.
Круг «время – бытие-в-мире – понимание» или онтология подручного

90

Барановская О. 
Герменевтика как путь к языку

102

Афанасьев А.
Биографический метод: нарратив и интерпретация

111

Бевзюк Н.
Герменевтика труда и протестанская этика хозяйства

121

Богачов А.
Початок новочасної герменевтики

134

Кебуладзе В.
Конститутивна феноменологія природної настанови Альфреда Шюца й об’єктивна герменевтика Ульриха Овермана

146

Кирилюк О.
Дві герменевтики долі Льва Толстого (М. Кириєнко- Волошин та І. Бунін): гранично-категоріальна світоглядна інтерпретація

157

Ополев В.
Основные типы социокультурной трансляции научных знаний

172

Левченко В.
Этическая детерминация профессиональной деятельности ученого в феноменологии Э. Гуссерля

185

Пролеев С. 
Перелагая античность: к вопросу о герменевтическом преодолении исторической дистанции

194

Шиян Т. 
Агрегация и скобки в математике Нового времени: введение в логико-семиотический анализ

202

 

Розділ 4. ГЕРМЕНЕВТИКА В МИСТЕЦТВІ ТА КУЛЬТУРІ

Кришевская Л. 
Произведение на пути к своему пониманию. Предварительные заметки

215

Тихомірова Ф. 
Людина vs природа: екологічна інтерпретація творів літератури початку ХХ століття

225

Rayhert K. 
The social criticism of australian roadkill culture in George Miller’s «Mad Max» series

237

Иванова-Георгиевская Н. 
Непобедимый «Дон Жуан» В. А. Моцарта на одесской сцене, или Розыгрыш для братвы

246

Шип С. 
Музыкальное мышление как приблизительные измерения и расчетные операции

258

Ушакова Ю. 
Культурные коды вестиментарной моды

272

 

Розділ 5. ПЕРЕКЛАДИ

Фигаль Г. 
Жизнь как понимание (перевод с немецкого и автор предисловия – Павел Барковский

283

Бадави А.
Квинтэссенция нашей экзистенциальной концепции: экзистенциальное время (предисловие, перевод с арабского и комментарии Фареcа Нофала)

297

 

Розділ 6. РЕЦЕНЗІЇ

Голубович И., Голубицкая А.
Александро-Невская церковь Новороссийского университета: возвращение утраченной святыни. Рецензия на: Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії документи.– Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2015.– 360 с

313

 

Розділ 7. НАУКОВА ХРОНІКА

Довгополова О., Каменских А.
Гуманитарная наука в России и перелом 1917 г.: экзистенциальное измерение

318

Наукове видання