СМІХ У СВІТІ СМИСЛУ

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса»
має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці

Випуск 25 збірника «Докса» продовжує започатковану одеськими науковцями традицію вивчення сміху і сміхової культури. Він містить результати до сліджень різних проявів сміху в філо софському,
культурологічному, філологічному, мистецтвознавчому вимірах.

В розділі 1 «Смішне в бутті та пізнанні людини” розглядається низка питань, пов’язаних з семантичними засадами сміху як певного смислового ефекту. Автори статей вдаються до аналізу, по-перше, різних концепцій сміху – від античності до сучасності, по-друге, різних варіантів смішного, коли треба встановити механізми сміхової творчості, наративні засади смішного і закономірності реагування людини через сміх на виклики буття. Автори звертають увагу на трансформацію архаїчних форм, які реалізують певні універсальні структури, на гендерні аспекти репрезентації смішного в житті, форми іронічного ставлення до екзістенційних проблем буття.

Другий розділ «Сміх і форми комічного в літературі» об’єднує статті, в яких акцентовані різні моменти сміхового і комічного в цьому виді мистецтва. Зокрема, надаються грунтовні розвідки щодо дослідження
чорного гумору, сучасної поезії, драматургії Гоголя та інш. Також в розділі досліджується діалог свідомостей в філософії і літературній творчості Достоєвського, спираючись на ідеї М. Бахтіна і Е. Левінаса.

Розділ 3 присвячено дослідженню сміху в мистецтві та соціумі. Він дає приклади аналізу комічного, по-перше, в різних видах мистецтва – кіно, сучасному музичному театрі, в соціальних сітях. Зокрема розглядаються особливості прагматики сучасних арт-практик, виявляються причини та наслідкі зміни культурних норм у відносинах «митець – реципієнт». Цікавим є дослідження місця перетену карнавального та героїчного у мистецтві. Також в розділі розглядаються можливості медичної гелотології та лікарняної
клоунади, а також особливості так званого «одеського гумору».

В розділі 4 «Філософські есеї» ми публікуємо текст Олени Соболевської, в якому на прикладі різних випадків в області поетичної і філософської творчості розглядається потік свідомості людини, що несподівано відчула себе чужою у механістично упорядженому соціальному співтоваристві.

Редакційна колегія й автори запрошують читачів до діалогу і роздумів про сміх, його властивості і прояви.

Редакційна колегія

 

Зміст

Інформація про збірник

 2

Відомості про авторів

 5

 

Розділ 1.СМІШНЕ В БУТТІ ТА ПІЗНАННІ ЛЮДИНИ

Афанасьев А., Василенко И. 
Ирония и смех

7

Шевцов С
Смех как смерть

19

Михайлюк А. 
Семиотические аспекты смеха (статья 2)

35

Рибка Н. 
Творчість, креативність та філософські теорії гумору

44

Кожем’якіна О.
Гендерні аспекти смислових комунікацій сміху

53

Кирилюк О. 
Парадоксальний сміх при ритуальному розриванні поганського божества, «Курочка ряба», Аполлон як миша та радість світотворення

62

 

Розділ 2. СМІХ І ФОРМИ КОМІЧНОГО В ЛІТЕРАТУРІ

Белянская Е
Архетип Нарцисса в «философской усмешке» Григория Сковороды

75

Звиняцковский В.
«Смешное обнаружится само собою…» (Гоголь и носители разноликих «смехов» в «Ревизоре»)

83

Vak M. 
The suspicion of the possibility for a dialogue of consciousnesses in Dostoevsky

93

Лаврентьев А. 
Гуманизм черного юмора в новеллистике Джорджа Сондерса

104

Полякова А.
Ирония как аксиологическая составляющая современного поэтического дискурса (на материале поэтического объединения «Сибирский тракт»)

114

 

Розділ 3. ФОРМИ СМІХУ В МИСТЕЦТВІ ТА СОЦІУМУ

Кришевская Л.
Карнавальное и героическое. Место пересечения

124

Янушевич И., Лановая Д. 
Особенности рефлексии одесского юмора

131

Райхерт К.
Сатира в кинофильме «Робот-полицейский» Пауля Верхувена

140

Ковалева Н., Левченко В. 
«Ублюдки в опере», или анормативность как норма в современном музыкальном театре

153

Бородина Н. 
Мем как симулякр смеха в социальных сетях

164

Тихомірова Ф. 
Життя навчить сміятися крізь сльози (сміх у стінах лікарні)

175

 

Розділ 4. ФІЛОСОФСЬКІ ЕСЕЇ

Соболевская Е. 
Коллективное безумие, или с ума сходят не в одиночку

194

 Наукове видання